Wewnętrzne zasady udziału w meczu z Fundacją FORBG.

 1. Podstawowym kryterium do otrzymania biletu ulgowego dla osoby niepełnosprawnej jest posiadanie aktualnego Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności i dostarczenie go nam (do wglądu) wraz z pisemną  prośbą o umożliwienie uczestnictwa w meczach Wisły Kraków na zasadach oferowanych przez Fundację. W/w oświadczenie woli można również przesłać drogą elektroniczną  na adres:  niepelnosprawni@wislakrakow.com
 2. „Karta Kibica” nie jest wymagana, jednakże każdemu Kibicowi Wisły Kraków wypada ją mieć. Jest to dla nas kibiców przywilej – nie obowiązek. Kartę Kibica można wyrobić w Strefie Kibica przy ul. Reymonta 20
 3. Liczba miejsc  dostępnych dla kibiców na wózkach oraz z inną niepełnosprawnością na każdym meczu jest ograniczona.
 4. Kibiców niepełnosprawnych obowiązuje każdorazowo zgłoszenie chęci uczestnictwa w meczu drogą email-ową na podany powyżej adres lub sms-em pod numer telefonu +48 880 522 977, tylko takie zgłoszenia będą brane pod uwagę, istotnym kryterium jest też systematyczność uczestnictwa w meczach.
 5. Obowiązuje kolejność zgłoszeń i ramy czasowe, do kiedy te zgłoszenia są przyjmowane.
 6. Informacja o nieprzekraczalnym terminie, do którego zgłoszenia są przyjmowane należy szukać na  www.forbg.vot.pl.
 7. Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w danym meczu, a z przyczyn obiektywnych nie mogą się pojawić zobowiązane są powiadomić o tym fakcie w powyższy sposób, nie później jednak niż na 24 godziny przed meczem.
 8. Niepowiadomienie  o nieobecności może skutkować konsekwencjami nie otrzymania  biletu na mecz następny (bywa, że  jest  więcej chętnych  niż  biletów), rezerwowanie z dużym wyprzedzeniem też nie wchodzi w grę.
 9. Koniecznie należy przestrzegać godzin wydawania biletów. Bilety wydawane będą przy wejściu dla kibiców niepełnosprawnych (Trybuna E przy parku Jordana). Osoby, które do wyznaczonej godziny nie odbiorą biletu nie wejdą na mecz !
 10. Prosimy o dostosowywanie się do obowiązujących reguł, wspólnych dla wszystkich kibiców. Podczas wejścia na Stadion kibice niepełnosprawni poddawani będą takiej samej kontroli bezpieczeństwa jak pozostali kibice.
 11. Liczba biletów na spotkania Wisły Kraków jest ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń jak i przestrzeganie przyjętych zasad.
 12. Osoby niepełnosprawne, które nie potwierdzą swojej obecności na meczu nie mogą liczyć na wejściówki, pojawiając się pod stadionem tuż przed rozpoczęciem spotkania.
 13. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących zasad zastrzegamy sobie prawo do odmowy biletów.
 14. Więcej informacji o biletach dla kibiców z niepełnosprawnościami na rundę jesienną/wiosenną można uzyskać za pośrednictwem drogi email-owej, pisząc na adres: niepelnosprawni@wislakrakow.com lub pod numerem telefonu +48 880 522 977
Skip to content